[ez-toc]

انواع پنجره UPVC در ابعاد متناسب با پروژه و خواست شما تولید می شود. درهای UPVC در همین مدل ها نیز به همین نحو ساخته و اجرا می شوند.
نمونه مدلهای در و پنجره و نحوه بازشوی آنها به صورت زیر می باشد:

ثابت (Fix)

پنجره دوجداره ثابت

تک حالته (Turn)

پنجره دوجداره تک حالته

دو حالته (Tilt & Turn)

پنجره دوجداره دوحالته

فرانسوی (French)

پنجره دوجداره فرانسوی

پنجره فرانسوی دو جداره

کشویی (Slide)

پنجره دوجداره کشویی

کشویی چهار لنگه (فرانسوی کشویی)

پنجره دوجداره کشویی چهار لنگه

فولکس واگنی (tilt & Slide)

پنجره دوجداره فولکس واگنی

آکاردئونی (Fold & Slide)

پنجره دوجداره آکاردئونی

کلنگی (Tilt)

پنجره دوجداره کلنگی